Sektörler

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, öngörüler, teknolojinin gelişmesi, 4. endüstri devrimi, ulusal stratejiler ile uyum ve ilgili alanlardaki dış ticaret verileri göz önüne alınarak Trabzon İnovasyon Merkezi'nde aşağıda belirtilen sektörlere hizmet vermesi öngörülmüştür. 

Hizmet alanları

Operasyon kapsamında kurulacak olan Trabzon İnovasyon Merkezi, girişimcilere ve KOBİ'lere 6 ana alanda hizmet verecek:

  • Endüstri 4.0 (Katmanlı Üretim, 3B Tarama ve Tersine Mühendislik, Modelleme Prototipleme)
  • Endüstriyel Tasarım,
  • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
  • Eğitim (Endüstri 4.0, Endüstriyel Tasarım, CAD / CAM, vb.) Ve
  • Biyoteknoloji
  • Kuluçka 
İNOVASYON MERKEZİ
3 Boyutlu Tarama
Katmanlı Üretim/ Tersine Müh.
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
Kuluçka
Laboratuvar
Endüstriyel Tasarım
Modelleme PrototiplemeDünya standartlarında bilim

Ulaşım

Tarımda küresel ilerlemeleri desteklemek için yeni ürünler ve çözümler geliştirmek ve pazara sunmak için son derece yetenekli bir yeteneğe ve kanıtlanmış bir yeteneğe sahiptir.

feature
İnovasyon

İnovasyon!

Kurulun amacı, yeni görevlendirme sisteminin araştırmalara katılımını teşvik etmesini ve desteklemesini, bilimsel gelişmeleri hastalar için faydaya dönüştürmesini ve uluslararası yenilik ve uzmanlık ihraç ederek ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Keşfet
feature
Yazılım

Yazılım

İnovasyon programı, bu faydaların sağlanmasını doğrudan destekleyen tek ana faaliyettir.

Keşfet
feature
Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Kurulun amacı, yeni görevlendirme sisteminin araştırmalara katılımını teşvik etmesini ve desteklemesini, bilimsel gelişmeleri hastalar için faydaya dönüştürmesini ve uluslararası yenilik ve uzmanlık ihraç ederek ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Keşfet


css
css
balls
balls
balls
balls
balls
balls
Başvuru sahipleri için genel rehberlik

Sürdürülebilirlik

İnovasyon kredisine başvurmak isteyen KOBİ'ler için bilgiler